Keuringen

 

Verklaring van Medische Geschiktheid en Medische Screening

Voor het aanvragen van licenties is een medische geschiktheidsverklaring nodig:

Licentiehouders die jonger zijn dan 17 jaar zijn niet verplicht om een verklaring van medische geschiktheid te hebben.

De verklaring van medische geschiktheid moet worden afgegeven door een gecertificeerde (wielren)arts of SMA (kijk hiervoor in ‘Mijn KNWU’). Daarvoor moet een verplichte keuring verrichten worden, waarin wordt beoordeeld of het medisch verantwoord  is om aan georganiseerde nationale of internationale wedstrijden deel te nemen. De keuring is minimaal een Medische geschiktheidskeuring. Dit is een keuring inclusief rust_ECG. Bij SMA’s noemen ze dat basis-plus keuring. De basiskeuring van SMA’s is dus niet voldoende!!

Als de renner voor het eerst een licentie aanvraagt moet de verklaring tegelijk met het licentieaanvraagformulier naar het Uniebureau worden gestuurd (dit kan via ‘Mijn KNWU’). De wielrenarts is in het bezit van de keuringsformulieren.
Als de renner het jaar ervoor al KNWU-licentie had, wordt de aanvraag via de computer door de wielrenarts doorgegeven aan het Uniebureau.

De verklaring van medische geschiktheid is in principe geldig voor het leven, mits er jaarlijks een medische screeningslijst wordt ingevuld. Deze medische screening maakt deel uit van het menu waarin de licentiekeuze via de KNWU website wordt aangegeven. De medische screening bestaat uit een aantal vragen die beantwoord moet worden.

Het resultaat van deze medische screening bestaat uit 2 mogelijkheden.

1.de licentie naar keuze wordt uitgegeven. Dit is indien er geen medische veranderingen zijn opgetreden.

2.een medisch consult bij een gecertificeerde wielrenarts is noodzakelijk (zie ‘Mijn KNWU’).
Dit is indien er veranderingen zijn opgetreden in de medische toestand, waardoor herbeoordeling van de medische geschiktheid verplicht is. Indien de geconsulteerde wielrenarts van mening is dat het medisch verantwoord is nationale en internationale wedstrijden te rijden zal hierna de licentie naar keuze worden afgegeven.
Soorten wielrenkeuringen
Indien je een verklaring van medische geschiktheid van een wielrenarts nodig hebt of verplicht bent een wielrenarts te consulteren om een verklaring van medische geschiktheid te behouden heb je de mogelijkheid te kiezen tussen verschillende soorten keuringen. De Medische geschiktheidskeuring is minimaal verplicht. Vervolgens kun je kiezen door wie en waar je deze keuring wilt laten verrichten.

Controleer nadat je je keuzes hebt gemaakt of je de kosten van de keuring vergoed krijgt van je ziektekostenverzekering. Een overzicht hiervan vind je op www.sportzorg.nl onder de knop ‘Wie betaalt?’.

Soorten wielrenkeuringen

1.Medische geschiktheidskeuring
Deze keuring beoordeelt of je medisch geschikt bent om de wielersport te beoefenen en wedstrijden te rijden. Het doel is (langdurige of blijvende) schade aan de gezondheid te voorkomen en daarmee de veiligheid voor jezelf en collega-renners te vergroten.
Deze keuring bestaat uit het invullen van een medische vragenlijst, bespreken van dit formulier met een arts en een algemeen lichamelijk onderzoek met bepaling van gezichtsvermogen en ECG. Er is geen beoordeling van de huidige conditie.
Na goedkeuring ontvang je een medische geschiktheidsverklaring.

2.Uitgebreide sportmedische wielrenkeuring
Deze keuring omvat meer dan de geschiktheidskeuring zoals onder 1. beschreven. Behalve de onderdelen van de medische geschiktheidskeuring vindt er aanvullend onderzoek plaats naar de longfunctie en wordt er een inspanningstest met ECG-registratie van de hartactie verricht. Hiermee kan het gedrag van het hart tijdens intensieve (maximale) inspanning worden beoordeeld. Daarnaast geeft dit een betrouwbare bepaling van de maximale hartslag en van het geleverde vermogen op de fiets, die gebruikt kunnen worden voor de bepaling van trainingszones.
Na de keuring ontvang je een uitgebreid sportmedisch rapport en na goedkeuring tevens een medische geschiktheidsverklaring.

3.Topsport wielrenkeuring (voor renners van Teams UCI Pro Tour, Professional Continental Teams en Trade Team Mountainbike)
Deze keuring omvat meer dan de uitgebreide sportmedische keuring. Behalve de onderdelen van de uitgebreide sportmedische keuring vindt er bloedonderzoek plaats en wordt er bekeken of er astma of inspanningsastma bestaat, die medicijnen en een attest behoeven.
Op afspraak zijn specifieke inspanningsfysiologische testen mogelijk.
Na de keuring ontvang je een uitgebreid sportmedisch rapport en na goedkeuring tevens een medische geschiktheidsverklaring.

Waar en bij wie kun je keuren?

1.Keuring bij een Wielrenkeuringsarts
Een wielrenkeuringsarts kan de medische geschiktheidskeuring verrichten en is gecertificeerd om na goedkeuring een geldig medische geschiktheidsverklaring af te geven.
Je vindt een lijst met alle wielrenkeuringsartsen bij jou in de buurt (en in de rest van het land) opwww.sportzorg.nl onder ‘verplichte keuring sportbonden – wielrennen’.
Je kunt een keuze maken voor een wielrenkeuringsarts al of niet bij jou in de buurt.

2.Keuring bij een Wielrenbegeleidingsarts
Een wielrenbegeleidingsarts kan alle bovengenoemde keuringen verrichten en is gecertificeerd om na goedkeuring eveneens een geldig medische geschiktheidsverklaring af te geven.
Daarnaast zijn begeleidingsartsen gekwalificeerd om wielrenners en wielerverenigingen sportmedisch te begeleiden.
Zij bezitten de kennis, ervaring en apparatuur om uitgebreide sportmedische wielrenkeuringen en topsport wielrenkeuringen te verrichten. Eveneens hebben zij kennis en ervaring met wielergerelateerde (sport)medische problemen.
Wielrenbegeleidingsartsen kunnen alle bovengenoemde types keuringen verrichten. Je vindt een lijst met zowel gecertificeerde instellingen waar wielrenkeuringsartsen en wielrenbegeleidingsartsen werkzaam zijn als individuele gecertificeerd wielrenkeuringsartsen op www.sportzorg.nl onder ‘onderzoek of keuring – verplichte sportkeuringen – wielrennen’.

Je kunt een keuze maken voor een wielrenbegeleidingsarts al of niet bij jou in de buurt.
Vergoeding van gemaakte kosten:
Controleer na het maken van je keuzes of de keuring wordt vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Een overzicht hiervan vind je ook op www.sportzorg.nl  onder ‘Sportzorg – Wie betaalt Sportzorg’.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *