Afspraken over gedrag

Aannamebeleid vrijwilligers WTC Maas-Waal

WTC Maas-Waal is een vereniging die gedragen wordt door vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers zouden onze leden niet kunnen genieten van alle aangeboden faciliteiten en evenementen. Iedereen kan en mag vrijwilliger worden binnen onze vereniging. Het is belangrijk dat onze leden kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij onze vrijwilligers in veilige handen zijn. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

  1. een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of het hoofd van een betreffende commissie
  2. er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke referenties
  3. de vrijwilliger binnen onze vereniging welke is belast met training, coaching en begeleiding dient een gedragscode welke geldt voor onze vereniging tot zich te nemen en hiermee te conformeren (gedragscode bijgevoegd).
  4. voor iedere vrijwilliger die met minderjarige en of kwetsbare groepen werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd
  5. voor alle bestuursleden en vertrouwenscontactpersoon (VCP)wordt een VOG aangevraagd, omdat zij direct of indirect een risico kunnen vormen voor het belang van de vereniging 

Gedragscode WTC Maas-Waal

WTC Maas-Waal hanteert de door de KNWU opgestelde Algemene gedragscodes. De gedragscode voor trainer, coach en/of begeleider is onderaan deze pagina ook opgenomen en te downloaden.

Het bestuur van WTC Maas-Waal heeft het recht om sancties op te leggen aan diegene die herhaaldelijk de gedragscodes negeren.

Seksuele intimidatie

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie op of rondom de tennisbaan is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen. Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Erover praten is vaak moeilijk, maar het kan prettig zijn om met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te krijgen. De vertrouwenspersoon van onze vereniging is er voor je als je ergens mee zit en/of vragen hebt (voor naam, tel.nr. en email zie naam onder bestuur). Ook kan contact worden opgenomen het Centrum Veilge Sport Nederland  of een melding worden gedaan Je kunt je melding anoniem doen via SpeakUp

Melding maken

Iedereen kan een (vermoeden van) een misdraging melden bij de Vetrouwenscontact persoon (VCP) van onze vereniging of het bestuur van WTC Maas-Waal. Probeer er altijd wel eerst onderling uit te komen. Op die manier draag je bij aan Fair Play. Breng de VCP of het bestuur altijd op de hoogte van een ernstige misdraging. DE KNWU is aangesloten bij het Centrum Veilige Sport Nederland waar je ook met jouw melding terecht kunt. Lees hier hoe je dit kan doen. Je kan ook anoniem melding maken.

Spreek elkaar aan

Iemand hoeft helemaal niet de intentie te hebben om iemand lastig te vallen, te pesten, uit te sluiten, te discrimineren of te intimideren, maar dat kan wel als zodanig ervaren worden. En dat laatste is van belang. Als het je toch gebeurt, of je ziet het gebeuren,  spreek de ander er op aan.