Tijdens de algemene ledenvergadering van 2011 werd besloten om na 5 jaar de contributie aan te passen. 

Vervolgens werd in de algemene ledenvergadering van februari 2018 besloten de contributie te verhogen. In 2019 werd desondanks alleen de verhoging van het basislidmaatschap doorgerekend.  Dit houdt in dat de contributie nadat deze in 2011 voor het laatst werd verhoogd pas in 2020 weer werd aangepast.

Mede omdat door de KNWU het verplichte KNWU lidmaatschap en voor deelname aan wedstrijden de minimaal vereiste startlicentie werd geïntroduceerd, werd de  contributie hierop aangepast . De groep rustend lid met KNWU basislidmaatschap is komen te vervallen.  Verder is is ook de groep KNWU licentiehouders  komen te vervallen. We kennen sinds 2022 alleen nog maar de groep rustende leden voor niet actieve leden (of alleen NTFU lid) en leden voor diegene welke actief fietsen. De contributies zijn hierop vervolgens aangepast, hetgeen werd besloten in de Algemene ledenvergadering van 2020 (gehouden in 2021).

Contributie voor rustende leden werd vastgesteld € 40,00, voor leden op € 50,00 en jeugdleden € 25,00.

Het verplichte  KNWU lidmaatschap à € 12,00 (per1-1-2022) wordt door de club geïnd en afgedragen aan de KNWU..

De eventueel extra NTFU ledenpas kost  € 40,00  en draagt de club af aan de NTFU

De kosten van de KNWU licenties zijn niet in de contributie begrepen en moeten zelf worden aangevraagd!

 
Contributie 2021 (oud)2021 nieuwContributie per 1-1-2022
Rustende leden € 40,00 € 40,00€ 40,00
rustend lid +NTFU€ 100,00€ 90,00€ 90,00
Rustende leden met KNWU basislidmaatschap € 55,00
KNWU Licentiehouders. € 75,00
Lid€ 57,00€ 62,00
Lid + NTFU € 100,00 € 92,00€ 102,00
NTFU ledenpashouders met alleen KNWU
basislidmaatschap of KNWU licentie.
€ 115,00
Jeugdleden zonder licentie  € 20,00 € 32,00€ 37,00
Jeugdleden met basislidmaatschap  of  licentie. € 45,00

Geef een antwoord