In 2020 en 2022 werd de indeling naar soort lidmaatschap en de contributie aangepast. Voorheen kende we nog het begrip rustend lid en lid met of zonder licentie.  Mede door het verplichte lidmaatschap van de KNWU en voor wedstrijden minimaal vereiste startlicentie werd de contributie-systematiek gewijzigd.

We kennen sinds 2022 alleen nog maar de groep Donateur en lid (voor diegene welke actief fietsen). De contributies zijn hierop vervolgens aangepast, hetgeen werd besloten in de Algemene ledenvergadering van 2020 (gehouden in 2021).

Het verplichte  KNWU lidmaatschap à € 14,00 (per1-1-2023) is begrepen in de contributie en wordt door de club afgedragen aan de KNWU..

De eventueel extra NTFU ledenpas kost  € 40,00  en draagt de club af aan de NTFU

De kosten van de KNWU licenties zijn niet in de contributie begrepen en moeten zelf worden aangevraagd!

 
Contributie Contributie per 1-1-2023
Donateur€ 50,00
Lid€ 64,00
Lid + NTFU € 104,00
Jeugdleden zonder licentie  € 39,00

Geef een reactie