Verzekeringen voor leden KNWU

Wie zijn er verzekerd?

Alle leden welke geregistreerd zijn bij de KNWU.Waar ben ik voor verzekerd?

WANNEER BEN IK WAARVOOR VERZEKERD?

De enige verzekering die in 2024 collectief voor alle leden, clubs en organisatoren wordt aangeboden door de KNWU is de aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering leden dekt zowel materiële schade als letselschade indien er sprake is van wettelijke aansprakelijkheid die door jou aan andere personen is toegebracht tijdens de wielersportevenementen.

Veel Nederlanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering standaard afgesloten bij een verzekeraar. Echter in een aantal polissen van verzekeraars gelden bepaalde uitsluitingen. De KNWU verzekering dekt in het geval van uitsluiting alsnog de schade, mits je hiervoor wettelijk aansprakelijk bent.

Let wel dat ook voor de aansprakelijkheidsverzekering die de KNWU heeft afgesloten geldt dat bij sport- en spelsituaties niet zo snel sprake zal zijn van wettelijke aansprakelijkheid. Dit is een risicoaanvaarding die de deelnemers tijdens het beoefenen van de sport aangaan.

Ten opzichte van 2023 is de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering niet veranderd, maar we zijn wel overgestapt naar een andere verzekeraar en tussenpersoon, te weten Zeker in Sport.

  2024
Aansprakelijkheidsverzekering Wordt ook in 2024 aangeboden
Ongevallenverzekering De ongevallenverzekering voor leden is stopgezet per 1 januari 2024
Rechtsbijstandsverzekering De rechtsbijstandverzekering was al per 1 juli 2023 stopgezet

Risico’s wielersport

Let wel, tijdens het beoefenen van deze sport wordt een bepaald risico door de deelnemers aanvaard. Bij een valpartij of iets dergelijks is er vaak geen sprake van enige wettelijke aansprakelijkheid. Dit is een risico wat bij deze sportbeoefening hoort. Aansprakelijkheidstelling en daarmee aanspraak op de aansprakelijkheidsverzekering gaat hier dus niet altijd op. Als beoefenaar van de wielersport moet je bewust zijn van de risico’s. Deze risico’s zijn er zowel voor jou als voor derden. Helaas komen botsingen en andere ongelukken met enige regelmaat voor. Het risico op ongevallen is onlosmakelijk verbonden aan het deelnemen aan de wielersport. Dit risico willen we natuurlijk zo klein mogelijk maken.

Organisatoren, medewerkers of bestuursleden en andere deelnemers aan wedstrijden zijn onderling niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van deelname aan wedstrijden, inclusief de voorbereiding daarvan, behalve eventueel in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van deze personen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt zowel materiële schade als letselschade die door jou aan andere personen is toegebracht tijdens de wielersportevenementen. In Nederland is het voor iedereen verplicht een aansprakelijksverzekering te hebben. Echter in een aantal polissen van verzekeraars is een uitsluiting voor sport en spel risico. De KNWU verzekering dekt in het geval van uitsluiting alsnog de schade als je hiervoor aansprakelijk bent.

Letselschade of materiële schade van jezelf is niet verzekerd. Hiervoor kun je jezelf wel verzekeren en ook de NTFU of de KNWU hebben hiervoor verzekeringen die jezelf kunt afsluiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *