Verzekeringen voor leden KNWU

Wie zijn er verzekerd?

Alle leden welke geregistreerd zijn bij de KNWU zijn collectief verzekerd voor Aansprakelijkheid, Persoonlijke Ongevallen en Rechtsbijstand.

Waar ben ik voor verzekerd?

Info voor leden

Via de KNWU zijn er collectief drie verzekeringen afgesloten: een aansprakelijkheidsverzekering, een ongevallenverzekering en een rechtsbijstandverzekering. Deze verzekeringen gelden tijdens deelname aan de onder auspiciën van de KNWU  georganiseerde evenementen.

Wanneer ben ik waarvoor verzekerd?

Via de KNWU zijn er collectief drie verzekeringen afgesloten:

Risico’s wielersport

Let wel, tijdens het beoefenen van deze sport wordt een bepaald risico door de deelnemers aanvaard. Bij een valpartij of iets dergelijks is er vaak geen sprake van enige wettelijke aansprakelijkheid. Dit is een risico wat bij deze sportbeoefening hoort. Aansprakelijkheidstelling en daarmee aanspraak op de aansprakelijkheidsverzekering gaat hier dus niet altijd op. Als beoefenaar van de wielersport moet je bewust zijn van de risico’s. Deze risico’s zijn er zowel voor jou als voor derden. Helaas komen botsingen en andere ongelukken met enige regelmaat voor. Het risico op ongevallen is onlosmakelijk verbonden aan het deelnemen aan de wielersport. Dit risico willen we natuurlijk zo klein mogelijk maken.

Organisatoren, medewerkers of bestuursleden en andere deelnemers aan wedstrijden zijn onderling niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van deelname aan wedstrijden, inclusief de voorbereiding daarvan, behalve eventueel in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van deze personen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt zowel materiële schade als letselschade die door jou aan andere personen is toegebracht tijdens de wielersportevenementen. In Nederland is het voor iedereen verplicht een aansprakelijksverzekering te hebben. Echter in een aantal polissen van verzekeraars is een uitsluiting voor sport en spel risico. De KNWU verzekering dekt in het geval van uitsluiting alsnog de schade als je hiervoor aansprakelijk bent.

Letselschade of materiële schade van jezelf is niet verzekerd. Hiervoor kun je jezelf wel verzekeren en ook de NTFU of de KNWU hebben hiervoor verzekeringen die jezelf kunt afsluiten.

Geef een reactie