Algemene ledenvergadering op 16 februari 2012

Hierbij nodigt het bestuur U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 De vergadering begint om 20.00 uur en zal plaatsvinden in ons clubgebouw teBrakel 

 

Agenda:

 

 

1.    Opening door de voorzitter.

2.    Mededelingen.

3.    Ingekomen stukken.

4.    Notulen van de ledenvergadering van 24 februari 2011.

5.    Financieel jaarverslag van de penningmeester.

6.    Vaststelling van de begroting 2012.

7.    Verslag van de kascontrolecommissie.

8.    Verkiezing kascontrolecommissie.

9.    Verkiezing bestuursleden:

        Reglementair aftredend: Martin van der Meijden        (Herkiesbaar)

                                                Daan Holdrinet                     (Herkiesbaar)

                                                Jan van der Ven                   (Herkiesbaar)

                                                Corné Verhoeks                  (niet Herkiesbaar)

                                                 Frans van Beers                  (niet Herkiesbaar)

Gelieve kandidaten zo spoedig mogelijk voor te dragen doch uiterlijk 7 dagen voor datum van de vergadering.

10.  Werkploeg 

11. Activiteiten 2012.

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur:

 

Martin van der Meijden

Secretaris

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2012.doc

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *