Agenda algemene ledenvergadering

Klik op afbeelding voor officiële uitnodiging of zie agenda inhoud hieronderDatum: 30-01-2015

 

Agenda.

 1. Opening door de voorzitter.

  2. Mededelingen.

  3. Ingekomen stukken.

  4. Notulen vorige algemene ledenvergadering 20 februari 2014.

  5. Kascontrole commissie.

  6. Nieuwe samenstelling kascontrole commissie vaststellen.

  7. Financiële resultaten 2014 van de penningmeester.

  8. Vaststellen van de Begroting 2015.

  9. Het verstrekken van kleding.

  10. Uittredende bestuursleden:

         Reglementair:  Jan van der Ven (  herkiesbaar)

                                      Martin van der Meijden (herkiesbaar)

  11. Nieuwe bestuursleden ?

  12. Vrijwilligers om de jeugd te begeleiden.

  13. Vrijwilligers voor de werkploeg.

  14. Activiteiten 2015.

  15. Rondvraag.

  16.  Sluiting.

21.15 Lezing door Zeger van der Wilt.

Het Bestuur

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *