Algemene leden vergadering

Agenda in pdf inzien klik hier 

Uitnodiging

Algemene ledenvergadering WTC Maas -Waal.

 Datum: 28 februari 2019

Plaats, Clubgebouw te Brakel

Aanvang: 20.00 uur

 Andel Datum: 31-01-2019  

Agenda.

 1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken.

4. Notulen vorige algemene ledenvergadering 15 februari 2018

5. Financiële resultaten 2018 van de penningmeester

6. Vaststelling begroting 2019

7. Vaststellen contributie 2020

8. Kascontrole commissie. Ben van Doorn. Chris van Os 
    Reserve: Wim van Tuyl

9. Nieuwe samenstelling kascontrole commissie vaststellen.

10. Uittredende bestuursleden Reglementair:
Eelco Spronk -Dirk Keijnemans – Arjan Sonnema alle herkiesbaar.
Frans van Beers – Niet herkiesbaar.
Tussentijds uittredend Wim van Roekel

11. Nieuwe bestuursleden door het bestuur voorgesteld.
 Ellen Satter en Leonie van Tuyl. (Namens de dames)
Teus van Oudheusden. (Namens de jeugd

12. AVG: gegevensbescherming en VOG: Verklaring omtrent gedrag.

13. Jeugdcommissie.

14. Activiteiten 2019

15. Rondvraag.

 Het Bestuur

 

 

 

 

 

 

Agenda volgt 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *