De algemene ledenvergadering is op Donderdag 27 februari 2020. Noteer deze datum in uw agenda! Het is belangrijk om uw stem en betrokkenheid met onze vereniging te tonen.

 

Complete agenda : klik hier

Op de agenda staan o.a. 

  •  Mededelingen
  •  Verslag financiĆ«le resultaten 2019 en begroting 2020 door penningmeester
  •  Kascontrole 
  •  Bestuursverkiezingen
  • Takenpakket bestuursleden en openstaande taken
  • Jubileum
  • Sponsoring (commissie)
  • Activiteitenplanning
  • Communicatieplatform 
  • Rondvraag
Erik Satter auto's