Inzien als pdf  klik op: Reglement Zomeravondcompetie 2018

Reglement Zomer Avond Competitie

 

(Algemeen)

De clubwedstrijden voor de Zomeravondcompetitie (ZAC) worden, met uitzondering van een eventueel te verrijden tijdrit, gehouden op de Wielerbaan te Brakel. Aan de wedstrijden kan worden deelgenomen door leden en niet leden.  Voor leden is deelname gratis, niet leden kunnen tegen betaling deelnemen aan de wedstrijden. De wedstrijden worden verreden op eigen risico (Een NTFU lidmaatschap of basislidmaatschap KNWU via een aangesloten club bij de KNWU wordt aanbevolen. Bij de wedstrijden is vrijwillige EHBO aanwezig.

Artikel 1. (begrippen)

  • WTC/Wieler-
    vereniging : Wielertoerclub Maas~Waal
  • ZAC : Zomeravondcompetitie
  • Organisatie : Wedstrijdleiding Van de ZAC
  • KNWU : Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie
  • NTFU : Nederlandse Toer Fiets Unie
  • Wielerbaan : Wielerbaan van WTC Maas~Waal aan de langerakseweg

Artikel 2. (Deelname)
a. Deelname staat open voor leden van WTC en niet leden met ruime fietservaring ( Bij twijfel kan deelname worden ontzegd.)
b. Voor leden van WTC is de deelname gratis. Voor niet leden van WTC bedraagt de vergoeding per wedstrijd 3 euro.
c. Deelnemer moet in het bezit zijn van een goedwerkende wielrenfiets welke geen uitsteeksels of loszittende onderdelen bevat. Een tijdrit of opzet stuur is ook verboden (uitzondering bij tijdrit)
d. Deelnemer is verplicht tijdens de wedstrijden een valhelm te dragen.
e. Deelname is voor eigen risico.
f. Deelnemer moet zich correct gedragen en dient aanwijzingen van de wedstrijdleiding op te volgen.
g. Deelnemers welke (eerder) de toegang tot de wielerbaan is ontzegd zijn uitgesloten van deelname.

 

Artikel 3 (Indeling categorieën )
1. Er wordt gereden in twee categorieën, de indeling per categorie is als volgt: A categorie: deze bestaat uit wedstrijdrenners. Regio-recreanten en licentiehouders (KNWU of andere bond) uit de navolgende klassen:

– Elite
– Beloften
– Junioren
– Amateurs
– Nieuwelingen
– Sportklasse-renners
– Masters 40+

B categorie: deze bestaat uit Toerrenners, recreanten en licentiehouders uit de navolgende klassen:

– Jeugd
– Junioren (dames)
– Dames
– Masters 55+

2. Deelnemers welke volgens bovenstaande categorie indeling zijn ingedeeld mogen in een hogere categorie starten indien zij een licentie en/of voldoende wedstrijdervaring hebben.

3. Deelname aan een lagere categorie is slecht toegestaan in onderstaande situaties:

a. Licentiehouders die voor het eerste jaar een licentie hebben mogen, ter beoordeling van de jury, buiten mededinging bij een de B-categorie rijden wanneer zij “niet mee kunnen” bij de A-categorie.
b. Overige licentiehouders mogen bij de B=categorie starten als zij bijvoorbeeld herstellende zijn van blessures, en daarom niet “mee kunnen” in de categorie waartoe zij feitelijk behoren.

4. De A categorie start apart van de B categorie. Er wordt ook apart gefinisht. De B categorie rijdt plus minus 1 uur en 3 ronden. De A categorie rijdt nog drie ronden nadat de B en C categorie is gefinisht.
5. Renners uit de B categorie mogen niet aansluiten bij de A categorie wanneer zij door de A categorie worden gedubbeld. A. renners welke worden gedubbeld mogen wel bij de B categorie aansluiten maar mogen het wedstrijdverloop van de B-categorie niet beïnvloeden (Dus geen gaatjes dicht rijden).

Artikel 4 ( uitslag/klassering/puntentelling)

Elke wedstrijd wordt er per categorie een uitslag opgemaakt. De uitslag wordt gepubliceerd op de website. Tevens wordt er per categorie over het gehele jaar een totaalstand en eindklassering opgemaakt. Hierbij gelden de navolgende regels:

1. Uitsluitend deelnemers met een vooraf bij de organisatie geregistreerde transponder worden geklasseerd
2. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor aanschaf, activering en juiste werking van een Mylaps transponder
3. De eerste vijftien geklasseerde per categorie krijgen per wedstrijd vanaf plaats 1 de navolgende punten: 23;20;18;17;16;15;14;13;12;11;10;9;8;7;6; elke daarna geklasseerde renner krijgt 5 punten. Voor de te houden tijdrit geldt dezelfde puntentelling als hiervoor.
4. Voor opname in de eindklassering moet men minimaal aan 11 wedstrijden hebben deelgenomen/ zijn geklasseerd
5. Over de gehele cyclus van de Zomeravondcompetitie tellen twee wedstrijden of bij deelname aan alle wedstrijden de slechste twee resultaten niet mee voor de totaalstand en eindklassering.
6. Over de uitslagen kan tot 1 week na de wedstrijd worden gereclameerd.

 

Artikel 5 (slotbepaling)

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie/of het bestuur van WTC.