Door deze website van WTC Maas Waal te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting aansprakelijkheid
WTC Maas Waal heeft deze website met uiterste zorg samengesteld. Aan deze website kunnen echter géén rechten worden ontleend. WTC Maas Waal aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of tekortkomingen in deze website of voor schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid (delen van) de website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden.

Informatie van derden
WTC Maas Waal is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de informatie op websites of enig ander medium waarnaar deze website ‘linkt’ door middel van een schriftelijke verwijzing of hyperlink. WTC Maas Waal is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten of afbeeldingen.