Bestuur

Hier vindt u de contactinformatie van WTC Maas~Waal: ons e-mailadres en de namen en contactgegevens van de bestuursleden.

E-mailadres vereniging en webmaster

wtcmaaswaal@kpnmail.nl

Bestuur en functionarissen

      . Verantwoordelijkheden
Frans van Beers voorzitter Telefoon: 0183-443980 Algehele coördinatie
    Email frans.van.beers@planet.nl Externe Contacten
         
André van Tilborg Secretaris Telefoon: 0183-510240 secretariaaat
    mobiel:    
    Email: wtcmaaswaal@kpnmail.nl  
         
         
         
         
Eelco Spronk Penningmeester Telefoon: 0418-511822 Beheer van de financiën.
    Email e.spronk2@upcmail.nl Contactpersoon gemeenten.
        Contactpersoon sponsoren en adverteerders.
        Public relations
        Coördinator 60 + wedstrijden
         
 Joop Kosters  Bestuurslid Telefoon 06-15836073 Coördinator Omloop van Brakel
    Email joopkosters@hotmail.com  .Coördinator Voorjaars en Zomeravondcompetitie.
        Coördinator wedstrijdrenners
        Organisatie Neswaarden Cross
         
Jan van der Ven Bestuurslid Telefoon: 0418-672103 Onderhoud accommodatie
    Email willemjacobuswj@live.nl  Geluid en Start/Finish parcours
         
Dirk Keijnemans Bestuurslid Telefoon: 0418-561768 Kantine bezetting
    Email keynemans@tiscali.nl Kantine inkoop
        kantine onderhoud.
        Sleutelbeheer
        Feestavond
         
Arjan Sonnema Bestuurslid. Telefoon: 0620407691 Toerafdeling
    Email desnake@Berenburg.com Kantine bezetting
        Kantine onderhoud.
        Feestavond
         
Gijsbert Nieuwkoop   Email wtcmaaswaalkleding@kpnmail.nl      kledingbeheer
         
         
         
         
         
Leon van den  Oord Bestuurslid telefoon   Vrijwilligerscommissie
    Email leon@familievandenoord.com  
         

 

 

 

 

 ERELEDEN:

Aart van Hees –  Erevoorzitter

Frans van Beers – Erevoorzitter

Jan van der Ven – Erelid

Jo van der Meijden – Erelid