Tijdens de algemene ledenvergadering van 2011 werd besloten om na 5 jaar de contributie aan te passen. 

Vervolgens is tijdens de algemene ledenvergadering van februari 2018 voor het eerst pas weer besloten de contributie te verhogen. In 2019 werd desondanks alleen de verhoging van het basislidmaatschap doorgerekend.  Dit houdt in dat de contributie nadat deze in 2011 voor het laatst werd verhoogd nu vanaf 2020 pas weer is aangepast.

Het basislidmaatschap kost  € 14,50 en draagt de club af aan de KNWU.

De NTFU ledenpas kost  € 40,00  en draagt de club af aan de NTFU

Licentiehouders moeten  apart bij de KNWU een licentieaanvraag doen.
De kosten van een KNWU licentie zijn niet in de contributie begrepen!

 
Contributie 2020
Rustende leden € 40,00
Rustende leden met KNWU basislidmaatschap € 55,00
KNWU Licentiehouders. € 75,00
NTFU ledenpashouders € 100,00
NTFU ledenpashouders met alleen KNWU
basislidmaatschap of KNWU licentie.
€ 115,00
Jeugdleden zonder licentie  € 20,00
Jeugdleden met basislidmaatschap  of  licentie. € 45,00

Geef een antwoord