Contributie in 2018

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2011 is besloten om na 5 jaar onze contributie aan te passen. Dit is exclusief de verhoging van het basislidmaatschap van de KNWU.

Voor 2018 zijn  de contributie met een KNWU basislidmaatschap of licentie met  het € 1,50 aangepast. Het basislidmaatschap is namelijk verhoogd naar – €11,50. Dit bedrag is de club ook verschuldigd aan de KNWU.

De contributie is voor 2018 als volgt vastgesteld: 

Rustende leden

€ 35,00

Rustende leden met KNWU basislidmaatschap

€ 46,50

KNWU Licentiehouders.

€ 66,50

KNWU Licentiehouders met NTFU ledenpas

€ 101,50

NTFU ledenpashouders

€ 96,50

NTFU ledenpashouders met KNWU basislidmaatschap/lic

€ 106,50

Jeugdleden categorie 1 t/m 7 (= t/m 14 jaar)

€ 27,50

Jeugdleden categorie 1 t/m 7 + basislicentie

€ 39,00

Jeugdleden nieuwelingen en Junioren (tm 18 jaar

€ 35,00

Jeugdleden met licentie

€ 44,00