27 februari 2020 ALV

http://wtcmaaswaal.nl/27-februari-2020-alv/ De algemene ledenvergadering is op Donderdag 27 februari 2020. Noteer deze datum in uw agenda! Het is belangrijk om uw stem en betrokkenheid met onze vereniging te tonen.   Complete agenda : klik hier Op de agenda staan o.a.   Mededelingen  Verslag financiĆ«le resultaten 2019 en begroting 2020 door penningmeester  Kascontrole   Bestuursverkiezingen Takenpakket bestuursleden en openstaande taken Jubileum Sponsoring (commissie) Activiteitenplanning Communicatieplatform  Rondvraag